PT3 2016 : Persamaan Linear - Gabungan(Bentuk a(x+b)=c)

From MyWikiSchool
Jump to: navigation, search

ax+b =c vs a(x+b)=c

Sebenarnya banyak cara / cara pintas untuk melihat yang mana untuk dipindahkan dulu.

Urutan Operasi

  • Pengiraan biasa
  • Jadi, pindahkan yang ditambah dulu
   • Linarrow(axovalbox(+b)=c).png

  • Pengiraan biasa
   • Kita akan tambah dulu (dalam kurungan), baru darab
  • Pindah ikut urutan songsang, jadi, pindahkan yang didarab dulu
   • Linarrow(ovalbox(a)(x+b)=c).png

Yang mana boleh darab silang (atas/bawah)

 • dan
  • Yang manakah boleh/tidak boleh kita terus pindah dari atas ke bawah?
   • Kita pindah dari atas ke bawah merentasi tanda untuk menukar darab ke bahagi, iaitu bila ada satu benda darab benda yang lain

  • Linarrow(redcirc(a)redcirc(x)+b=c).png
   • Memang ada satu benda darab benda yang lain TETAPI
  • Linarrow(redcirc(a)redcirc(x)bluecirc(+b)=c).png
   • ada yang "mengacau" jadi kita tidak boleh pindah ke bawah
   • Dalam erti kata lain, kita BELUM boleh pindah ke bawah selagi masih di sana, dan oleh sebab itu, yang dipindahkan dulu.

  • Redcirc(a)redcirc(x+b)=c.png
  • Satu benda darab benda yang lain. Perhatikan tidak ada yang "mengacau" di luar. di dalam kurungan.
  • Jadi, boleh kita pindah ke bawah seperti biasa
   • Linarrow(redcirc(a)redcirc(x+b)=c).png

Yang mana pindah (tambah/tolak)

  • dengan sendirinya, boleh dipindah
  • Linarrow(axovalbox(+b)=c).png

  • Perhatikan di dalam kurungan, dan TIDAK boleh dipindahkan
   • Ini kerana jika kita tolak dari kedua-dua belah,
    • TIDAK menjadi kosong

Cara lain hapuskan kurungan

 • Oleh kerana kurungan dalam menyebabkan kita tidak boleh pindahkan yang ditambah/ditolak dipindah, kaedah lain ialah untuk
  • kembangkan / darab ke dalam untuk menghilangkan kurungan tersebut.

Ulangkaji

  • Arrow(arrow(2(x)+1)).png

  • Arrow(arrow(4(x)-2)).png

  • Arrow(arrow(3(3)-x)).png

  • Arrow(arrow(5(2x)-4)).png

  • Arrow(arrow(2(4)+3x)).png

Contoh

  • Pindah dulu
   • Boleh dilihat pelbagai cara
     • Pindah yang didarab dulu (ikut urutan songsang)
    • Ovalbox(3)ovalbox((x+2))=6.png
     • Memang bentuk satu benda darab satu benda, tiada yang mengacau. Jadi, boleh pindah ke bawah terus.
     • Tidak boleh pindah dulu sebab di dalam kurungan
  • Linarrow(ovalbox(3)(x+2)=6).png
   • Perhatikan
    • disalin
  • Adakah jawapan memang kosong? Bagamana kita pasti ianya betul?
  • Semak :
  • ATAU
  • Oleh kerana kurungan yang menyebabkan kita tidak boleh memindahkan yang ditambah, kita juga boleh hapuskan kurungan dengan kembang / darab ke dalam dulu.
  • Arrow(arrow(3(x)+2))=6.png
  • Dalam kes ini, cara membahagi dulu lebih cepat kerana boleh dibahagi dengan senang, terutamanya jika kita pindah dan kira dalam satu langkah

  • Linarrow(ovalbox(3)(x+2)=5).png
  • dalam kes ini, perlu kita tambah tolak pecahan, sesuatu yang senang untuk buat kesilapan, jadi lebih baik cuba cara lain
  • ATAU
   • Arrow(arrow(3(x)+2))=5.png
  • Dalam kes ini, lebih senang untuk kembang. Apapun cara, yang penting adalah semak
  • Semak :

 

Lebih Banyak Contoh

  • Jika kita melihat senang dibahagikan, lebih senang guna cara terus bahagi
  • Linarrow(ovalbox(2)(x-3)=8).png
  • Semak :
  • ATAU
  • Arrow(arrow(2(x)-3))=8.png
  • Semak :

  • Linarrow(ovalbox(3)(4-x)=9).png
  • ATAU
  • Arrow(arrow(3(4)-x))=9.png
  • Semak :

  • Kita lihat tidak boleh dibahagi (akan bagi pecahan), jadi lebih baik guna cara kembang.
  • Arrow(arrow(3(1)+x))=2.png
  • Semak :

  • di kanan bukan masalah besar, selesaikan masalah utama dulu
  • Linarrow(8=ovalbox(2)(5-x)).png
  • Semak :

  • Linarrow(4=ovalbox(6)(x+1)).png
   • akan hasilkan pecahan
  • 4=arrow(arrow(6(x)+1)).png
  • Semak :

Latihan 14

Selesaikan
 • a)
  • Jwp :
  • Peny :
   • Linarrow(ovalbox(5)(x-1)=10).png
   • ATAU
   • Arrow(arrow(5(x)-1))=10.png
   • Semak :
 • b)
  • Jwp :
  • Peny :
   • Linarrow(ovalbox(2)(x+3)=6).png
   • ATAU
   • Arrow(arrow(2(x)+3))=6.png
   • Semak :
 • c)
  • Jwp :
  • Peny :
   • Linarrow(ovalbox(4)(5-x)=12).png
   • ATAU
   • Arrow(arrow(4(5)-x))=12.png
   • Semak :
 • d)
  • Jwp :
  • Peny :
   • Linarrow(20=ovalbox(5)(x-2)).png
   • ATAU
   • 20=arrow(arrow(5(x)-2)).png
   • Semak :
 • e)
  • Jwp :
  • Peny :
   • Arrow(arrow(3(2x)-1))=1.png
   • Semak :
 • f)
  • Jwp :
  • Peny :
   • Linarrow(8=ovalbox(4)(1+2x)).png
   • ATAU
   • 8=arrow(arrow(4(1)+2x)).png
   • Semak :
 • g)
  • Jwp :
  • Peny :
   • Arrow(arrow(3(1)-x))=1.png
   • Semak :